Angst en Depressie

Angst is vaak een teken dat het brein vastzit in een te snelle stand. Dit ervaar je als overdenken, piekeren, en/of dwang. Een kwantitatief elektro-encefalogram (QEEG) is een techniek waarmee de elektrische activiteit in de hersenen wordt gemeten en in kaart gebracht. Het QEEG kan subtiele patronen van hersenactiviteit onthullen die kunnen correleren met verschillende aandoeningen, waaronder angststoornissen.

Hier zijn enkele mogelijke patronen die geassocieerd kunnen worden met een angststoornis op een QEEG:

  1. Overmatige activiteit in de frontale kwabben: Een QEEG van iemand met een angststoornis kan laten zien dat er verhoogde activiteit is in de frontale kwabben van de hersenen. Dit gebied is betrokken bij het reguleren van emoties en angstreacties. Overmatige activiteit hier kan duiden op een verhoogde waakzaamheid en zorgen.
  2. Verminderde activiteit in de prefrontale cortex: De prefrontale cortex is verantwoordelijk voor cognitieve controle en het reguleren van emotionele reacties. Bij mensen met angststoornissen kan er een verminderde activiteit in dit gebied zijn, wat kan leiden tot moeite met het beheersen van angstige gedachten en gevoelens.
  3. Onregelmatige patronen van hersengolven: Een QEEG kan onregelmatige patronen van hersengolven laten zien, zoals verhoogde bètagolven (geassocieerd met waakzaamheid en stress) en verminderde alfagolven (geassocieerd met ontspanning). Deze onregelmatigheden kunnen wijzen op een verhoogde staat van alertheid en zorgen.
  4. Veranderingen in de amygdala-activiteit: De amygdala is betrokken bij de verwerking van angst en angstige reacties. Bij mensen met angststoornissen kan het QEEG veranderingen in de activiteit van de amygdala laten zien, wat kan wijzen op overmatige angstreacties.
depressie studio brein

Bij depressie zit het brein vast in een te trage stand. Hierdoor ervaar je meer vermoeidheid, lage motivatie en hersenmist.

Hier zijn enkele mogelijke patronen die kunnen worden waargenomen in het QEEG van iemand met depressie:

  1. Veranderingen in de frontale kwabactiviteit: Bij depressie kunnen er veranderingen in de frontale kwabben worden waargenomen. Dit kan zich uiten als een verminderde activiteit in deze gebieden, die betrokken zijn bij emotieregulatie, motivatie en cognitieve controle. Een QEEG kan verminderde activiteit in de frontale kwabben laten zien, wat kan bijdragen aan symptomen zoals verminderde motivatie en concentratieproblemen.
  2. Onregelmatige patronen van hersengolven: Depressie kan gepaard gaan met onregelmatige patronen van hersengolven. Dit kan zich manifesteren als verhoogde delta-golven (geassocieerd met diepe slaap) en verminderde alfa- en bètagolven (geassocieerd met waakzaamheid en concentratie). Deze veranderingen kunnen wijzen op vermoeidheid en een verstoorde slaaparchitectuur, die vaak voorkomt bij depressieve patiënten.
  3. Verhoogde activiteit in de rechterhersenhelft: Sommige studies suggereren dat depressieve patiënten een toename van activiteit in de rechterhersenhelft kunnen vertonen in vergelijking met de linkerhersenhelft. Dit kan verband houden met negatieve emoties en somberheid.
  4. Verminderde connectiviteit tussen hersengebieden: Depressie kan ook gepaard gaan met verminderde connectiviteit tussen verschillende hersengebieden. Dit kan zich uiten als verminderde synchronisatie van hersengolven tussen gebieden die betrokken zijn bij emotieregulatie en stemming.

Maak een afspraak voor een intake

Wij zijn 6 dagen per week open.

StudioBrein.
Langebuurt 17
1911 AS
Uitgeest

Adres

Bezoekadres:
Langebuurt 17
1911 AS
Uitgeest

Tel: 0681901059

Algemene voorwaarden

Wat kost het?

Er zijn ongeveer 15 trainingsessies nodig om lange termijn effecten te behalen. Tussentijds zal geëvalueerd worden en stemmen wij het trainingstraject gezamelijk af.

Kennismakingsgesprek: Gratis
Intake met QEEG-meting voor Neurofeedback: € 200
Neurofeedback training: € 175