Boosheid en Agressie

Overmatig heftig reageren en een snel ontvlambare stemming kunnen het gevolg zijn van een disfunctie in hersengolven. Langdurige stress door werk, trauma, of zelfs verslaving aan videospellen en sociale media kan de activiteit in de hersenen veranderen.

Acute stress wordt chronisch als het te lang aanhoudt. Dit verhoogt de hersengolven die agressie en prikkelbaarheid veroorzaken.

Deze veranderingen in hersengolven kunnen ongepaste emotionele reacties op alledaagse, normale interacties veroorzaken.

EEG-geleide neurofeedback kan helpen om de disfunctie in hersengolven te normaliseren, wat kan leiden tot gedragsverbeteringen.

Agressieproblemen kunnen vaak verband houden met verstoringen in de hersengebieden die betrokken zijn bij impulscontrole en emotieregulatie. Hoewel de exacte oorzaken variabel kunnen zijn van persoon tot persoon, zijn hier enkele hersengebieden en functies die verstoord kunnen zijn bij mensen met agressieproblemen:

Prefrontale cortex (PFC): De prefrontale cortex, met name het deel dat bekendstaat als de ventromediale prefrontale cortex (vmPFC), is betrokken bij impulscontrole en het afwegen van de gevolgen van gedrag. Bij mensen met agressieproblemen kunnen verstoringen in de activiteit van de vmPFC leiden tot verminderde impulsbeheersing en moeite met het reguleren van emoties.

Amygdala: De amygdala speelt een cruciale rol bij het verwerken van emoties, met name angst en agressie. Verhoogde activiteit in de amygdala kan gepaard gaan met een verhoogde gevoeligheid voor bedreigingen en een verhoogde stressrespons, wat agressief gedrag kan stimuleren.

Anterieure cingulaire cortex (ACC): De ACC is betrokken bij het monitoren en beheersen van gedrag, en het helpt bij de regulatie van emoties. Verstoringen in de ACC-activiteit kunnen leiden tot moeite met het beheersen van impulsen en agressief gedrag.

Orbitofrontale cortex (OFC): De OFC is betrokken bij het afwegen van beloningen en straffen en het maken van beslissingen. Disfunctie in dit gebied kan leiden tot impulsief gedrag en een verminderd vermogen om de gevolgen van agressie te overzien.

Limbisch systeem: Het limbische systeem, waaronder de amygdala, speelt een grote rol bij emotieregulatie en kan gevoelig zijn voor veranderingen in de niveaus van neurotransmitters zoals serotonine en dopamine. Disbalans in deze neurotransmitters kan agressie bevorderen.

Maak een afspraak voor een intake

Wij zijn 6 dagen per week open.

StudioBrein.
Langebuurt 17
1911 AS
Uitgeest

Adres

Bezoekadres:
Langebuurt 17
1911 AS
Uitgeest

Tel: 0681901059

Algemene voorwaarden

Wat kost het?

Er zijn ongeveer 15 trainingsessies nodig om lange termijn effecten te behalen. Tussentijds zal geëvalueerd worden en stemmen wij het trainingstraject gezamelijk af.

Kennismakingsgesprek: Gratis
Intake met QEEG-meting voor Neurofeedback: € 200
Neurofeedback training: € 175