Wat is Neurofeedback2023-12-12T21:39:19+00:00

Wat is Neurofeedback?

Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethode die individuen in staat stelt om hun hersengolfpatronen te reguleren, ter bevordering van een optimale hersenfunctie en het adresseren van diverse neuropsychologische klachten.

Neurofeedback

Neurofeedback is een doeltreffende methode om afwijkingen aan het brein te normaliseren waardoor ongewenst gedrag vermindert.

Het is de eerste technologie die de client de verantwoordelijkheid voor zijn eigen mentale gezondheid terug kan geven.

Het is mogelijk om je onbewuste ‘mind’ zelf te leren beïnvloeden.

Zo ontstaat een betere relatie tussen je bewuste en onbewuste brein, doorbreek je slechte patronen en groeit je zelfvertrouwen!

Neurofeedback is, net als andere typen biofeedback, gebaseerd op de principes van operante conditionering (Thorndike, E.L., 1901) Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback worden hersengolven beïnvloedt door elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien een beloning te geven. Zo leren deelnemers controle over hun fysiologische mechanismen (die normaal automatisch en onbewust verlopen) te verkrijgen, waardoor ongewenste klachten verlichten.

Objectief

De methode is objectief omdat een computer bepaalt of er een afwijking aanwezig is. Bij psychotherapie kan de subjectieve waarneming de oorzaak van de klachten – het objectieve biologische mechanisme – overschaduwen. Medicatie voorkomt dat je tot essentiele inzichten komt waardoor het ongezonde gedrag onveranderd aanwezig is zodra je stopt met het gebruik.

Neurofeedback sluit aan bij het bekende ‘nature-nurture’ debat. Je wordt geboren met een set genen en de omgeving bepaalt welke genen je daarvan gaat gebruiken. Je hebt daar bewust vrij weinig invloed op, je maakt keuzes op basis van je eigen genetische pakketje en onverwachtse ervaringen overkomen je. Je reageert op deze onverwachtse ervaringen op de manier die jouw genen plus verleden bepalen. Zo beland je al gauw in een automatische circel van actie/reactie die niet altijd efficient is. Als je te lang doorloopt met deze onefficiente manier van leven, is er een grote kans dat je een mentale stoornis of psychopathologie ontwikkeld.

Neurofeedback is een manier om deze onbewuste processen te normaliseren en herstellen.

Veelgestelde vragen

Mag ik zelf een film uitkiezen?2023-12-12T14:35:34+00:00

Natuurlijk! Je hebt de keuze uit content van platforms zoals Netflix, Disney+, NPO Gemist, YouTube, enzovoort.

We raden aan om een film of serie te kiezen die niet te spannend is, omdat dat het brein in een overactieve staat kan brengen.

Kinderen vinden het leuk om naar neurofeedback training te komen omdat ze hun favoriete filmpjes mogen kiezen.

 

Werkt neurofeedback voor mij?2023-12-12T14:24:13+00:00

Het hangt af van de resultaten van de eerste QEEG-meting of neurofeedback effectief zal zijn voor jouw klachten. De zogenaamde brainmap die we zullen genereren, biedt veel inzicht in de manier waarop jouw brein functioneert. Het brein kan zowel overactiviteit als onder-activiteit vertonen, en daardoor kan de effectiviteit van neurofeedback variëren.

Gebaseerd op de EEG-brainmap verstrekken we je een helder advies over de kans van slagen van neurofeedback voor jouw situatie.

Hoeveel trainingen zijn er nodig?2023-12-12T14:15:16+00:00

Dit hangt af van hoeveel klachten er zijn en de mate van onbalans die zichtbaar is in de hersenactiviteit. Over het algemeen kan gesteld worden dat het doorgaans tussen de 10 en 20 trainingssessies vergt om een duurzaam resultaat te bereiken. Het minimale aantal trainingen is bij kinderen 8 en bij volwassenen 12 om tot een goed resultaat te komen.

Is er vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering?2023-12-12T14:11:34+00:00

Op dit moment wordt neurofeedback niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij hebben geen contracten met verzekeraars om vanuit de aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking te komen.

In sommige gevallen is het mogelijk vergoeding te krijgen vanuit de gemeente voor kinderen met een diagnose.

Is neurofeedback evidence-based?2023-12-12T13:57:24+00:00

Er zijn tienduizenden studies uitgevoerd naar het effect van neurofeedback. In de periode tussen 2020 en 2023 zijn er meer dan 1000 wetenschappelijke publicaties over neurofeedback te vinden op PubMed. Daarom valt niet te betwisten dat neurofeedback effectief is.

Aangezien er veel verschillende methoden van neurofeedback bestaan en het wordt toegepast voor een breed scala aan klachten, blijft het relevant om vervolgonderzoek uit te voeren. Hierdoor kan de behandelstrategie met neurofeedback verder worden geoptimaliseerd.

Wat is neurofeedback?2023-12-12T14:49:41+00:00

Dit is een methode om de hersenen feedback te geven en zelfregulatie te bevorderen.

Het brein verbetert zijn regulatievaardigheden door zelf een gekozen film te sturen.

Heeft neurofeedback bijwerkingen?2023-12-12T13:37:19+00:00

Tijdens de opstartperiode van het neurofeedbacktraject, tussen ongeveer training 1-4, ervaart een aantal cliënten meer vermoeidheid. In die fase hebben cliënten vaak ook de behoefte om op de dagen van de neurofeedbacktrainingen vroeger naar bed te gaan. Dat is alleen maar goed natuurlijk, en zorgt ervoor dat de nieuw aangeleerde skill goed opgeslagen wordt in het brein. Het is raadzaam hiermee rekening te houden en niet te veel activiteiten te plannen na de eerste trainingen. Na 3 à 4 trainingen melden cliënten slechts minimale vermoeidheid, en het brein raakt gewend aan de training. Na de follow-up trainingen kan vermoeidheid opnieuw optreden na de training.

Meld het altijd als jou iets opvalt in de dag(en) na de training. Dit is waardevolle informatie m.b.t. het optimaliseren van het trainingsprotocol.

Is het effect blijvend?2023-12-12T14:57:43+00:00

Tot dusver hebben we gemerkt dat zodra de klachten verdwijnen, ze over het algemeen niet of nauwelijks terugkeren, tenzij er een nieuw trauma of nieuwe hersenschudding wordt opgelopen.

Wel is de ervaring dat het onderhouden van het effect van het neurofeedback traject met een jaarlijkse follow-up training het resultaat waarborgt. Het brein heeft door het neurofeedback traject een nieuwe vaardigheid geleerd. En net als met leren fietsen of snowboarden bijvoorbeeld, is het goed om dat af en toe te blijven doen om er goed in te blijven. Maar helemaal verleren doe je het niet!

 

Hoe werkt Neurofeedback?

Hoe werkt Neurofeedback?

Eerst wordt met een QEEG meting bepaald welke hersengolven bij jou teveel of te weinig aanwezig zijn. Vervolgens worden goede hersengolven beloond en slechte hersengolven bestraft met geluid of beeld in real time.

Jouw brein wordt beter.
Jij ook.

Hersengolven kunnen gemeten worden met behulp van elektro-encefalografie (EEG). Daarmee kunnen uiterst zwakke elektrische stroompjes opgevangen worden die het gev olg zijn van de activiteit van miljoenen neuronen in het brein.

Dr. Hans Berger was de eerste die erin slaagde om hersengolven te meten eind jaren ‘20. Hij wist vier golven te onderscheiden: delta, theta, alpha en beta. Delta (0-4 Hz) is de langzaamste golf en is vooral veel aanwezig in diepe slaap, maar speelt ook een rol bij hersenletsel en depressie. Theta (4-7Hz) is de overgangsgolf van ons bewuste naar onbewuste geest (de staat tussen slapen en waken) en heeft ook verband met aandacht en geheugen. Als je Alpha golven (8-12 Hz) hebt, ben je fysiek en mentaal ontspannen, maar wel alert. Beta golven (12-30 Hz) zijn sneller en worden geassocieerd met mentale inspanning en denken (alsook angst). De snelste golven in het brein heten gamma (27+ Hz) en zijn actief bij hogere cognitieve functies (alsook stress).

De eerste toepassing van EEG-neurofeedback werd rond 1960 gedaan door Joe Kamiya, een psycholoog aan de University of Chicago. Hij leerde een volwassene om de snelheid van zijn hersengolven te veranderen. Dit deed stof opwaaien in de onderzoekswereld, omdat voor die tijd gedacht werd dat hersengolven enkel onbewust onstonden en het onmogelijk was hier bewuste controle op uit te oefenen.

10 jaar later werd de eerste theta/beta EEG- neurofeedback toegepast op hyperactieve kinderen en werd een verandering in gedrag opgemerkt door hun leraren op school (Lubar and Shouse, 1976). Hierna ontstond er een grote toename in de toepassing van EEG-neurofeedback, alsook in het aantal wetenschappelijke publicaties met dit onderwerp.

Wij zijn persoonlijk en resultaaat gericht!

Al meer dan 300 cliënten gingen jou voor.

Robins leven is ook zo positief veranderd sinds jouw trainingen!
Ik hoop zooo dat meer mensen met ‘mijn’klachten de weg naar jou
vinden!!! Ik ben je eeuwig dankbaar

Els van Dungen

Eindelijk de erkenning! Na 20 maanden burn out maakte Jorien met

neurofeedback mijn klachten van concentratie, gebrek aan

informatieverwerking en overprikkelbaarheid inzichtelijk. Waarna we, met

succes, concreet aan de slag konden!

Jorien benadert de problematiek heel reëel, menselijk en is echt oprecht

betrokken. Het is haar absolute overtuiging en missie daadwerkelijk te

helpen, beter te laten voelen en functioneren aan de hand van neurofeedback.

Een professional, legt verbanden en zoek totdat ze succesvol is voor jouw specifieke probleemgebied. Legt ook nadrukkelijk verbanden tussen de psychologie, fysiologie en welzijn van mensen. Jorien denkt constructief mee, luistert echt en werkt op deze manier echt samen om
tot een op maat gesneden aanpak toe te passen. Ze laat heel concreet zien en voelen wat neurofeedback doet.

Adres

Bezoekadres:
Langebuurt 17
1911 AS
Uitgeest

Tel: 0681901059

Algemene voorwaarden

Wat kost het?

Er zijn ongeveer 15 trainingsessies nodig om lange termijn effecten te behalen. Tussentijds zal geëvalueerd worden en stemmen wij het trainingstraject gezamelijk af.

Kennismakingsgesprek: Gratis
Intake met QEEG-meting voor Neurofeedback: € 200
Neurofeedback training: € 175

Go to Top