Op dit moment wordt neurofeedback niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij hebben geen contracten met verzekeraars om vanuit de aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking te komen.

In sommige gevallen is het mogelijk vergoeding te krijgen vanuit de gemeente voor kinderen met een diagnose.