Het hangt af van de resultaten van de eerste QEEG-meting of neurofeedback effectief zal zijn voor jouw klachten. De zogenaamde brainmap die we zullen genereren, biedt veel inzicht in de manier waarop jouw brein functioneert. Het brein kan zowel overactiviteit als onder-activiteit vertonen, en daardoor kan de effectiviteit van neurofeedback variëren.

Gebaseerd op de EEG-brainmap verstrekken we je een helder advies over de kans van slagen van neurofeedback voor jouw situatie.